Kilka słów o energii odnawialnej

Dzisiaj jest kilka źródeł energii odnawialnej: energia słoneczna, energia geotermalna, energia wiatru, biomasa oraz energia wody. Energia odnawialna służy głównie do ograniczenia efektu cieplarnianego, tak aby powstrzymać zatapianie lądu, a także ustabilizowanie anomalii pogodowych. Ciekawą opcją jest biomasa, która ma różne postacie : olej opałowy np. z rzepaku, wytwarzanie paliw silnikowych z fermentacji alkoholowej trzciny cukrowej. Można także z biomasy tworzyć biogaz, który jest często używany do samochodów. Niewielka ilość gazów cieplarnianych jest asymilowana przez rośliny rosnące blisko kotła. Dodatkowo energia wody jest spotykana w kilku wersjach : energia spadku wód, energia pływów morza, energia fal morskich oraz energia cieplna mórz. Energia spadku wód jest położona zwykle na rzekach czy na wodospadach, a woda, która spływa napędza turbinę, która produkuje prąd. Energię pływów morza używa się zwykle w Kanadzie, Chinach czy Francji. Przy tej elektrowni buduje się zwykle zapory w delcie rzeki, tak aby woda z rzek wypływała do morza. Energia fal działa podobnie, z tą różnicą, że turbiny buduje się na powierzchni morza. Przy energii cieplnej mórz wydobywa się wodę z dna morza i się skrapla. Takie elektrownie mają dużą żywotność oraz niezawodność. Minusem jest jednak to, że część ludzi musi się przesiedlić w inne tereny.